Company History
 
Investment Strategy  
Principals
Investments Contact UsHome

 • Investujeme do spoločností v každom štádiu vývoja. Výnimkou sú start up firmy, ktoré sa nachádzajú na počiatku svojej existencie.  Rozsah investície sa pohybuje medzi 1 a 3 mil. EUR.

 • Zameriavame sa hlavne na investície s rastovým potenciálom. Iba výnimočne investujeme do buy outov. Všetky naše investície prechádzajú do podielov alebo do vlastníckych práv spojených s podielmi.
   
 • Investujeme do spoločností poskytujúcich služby alebo produkty, ktoré majú na trhu špecifickú (niche) pozíciu, silnú značku, kompetentný tím manažérov alebo iné strategické výhody, ktoré zaručujú silný rastový alebo ziskový potenciál.

 • Náš investičný horizont sa pohybuje medzi 3 až 6 rokmi. Investujeme do spoločností iba v tom prípade, ak je formulovaná a dohodnutá jasná exit stratégia.
   
 • Naše know-how a skúsenosti využívame pri tvorbe stratégie, optimalizácie kapitálovej štruktúry, výbere senior personálu a podpore geografickej a/alebo sektorovej expanzie. Tým pomáhame spoločnostiam nachádzajúcim sa v našom portfóliu zvýšiť trhovú hodnotu. Vo výnimočných prípadoch preberáme pozície v operatívnom manažmente, zvyčajne však máme silné zastúpenie v dozornej rade.
   
 • Náš tím disponuje odbornou expertízou a širokým portfóliom spoločností v oblasti médií, potravinárskeho a nápojového priemyslu, automobilového priemyslu, logistiky a distribúcie, špeciálnych chemikálií, finančných služieb a telekomunikačných a informačných technológií. Naše rozsiahle znalosti, skúsenosti a kontakty systematicky prehlbujeme. Zároveň neustále skúmame všetky priemyselné odvetvia, ktoré majú silný rastový potenciál.
   
 • Regionálne sa orientujeme predovšetkým na Rakúsko, Slovensko,  Českú republiku a Slovinsko, spoločnosti dosiahnuteľné z našich kancelárií na Slovensku, v Rakúsku a v Slovinsku. Rovnako tiež posudzujeme investície v Maďarsku, Chorvátsku, 
  v Rumúnsku a v Srbsku.

 •  

  Send E-Mail Home