Company History
 
Investment Strategy  
Principals
Investments Contact UsHome
Roland Haas je Managing Partner HKK. V roku 1994 založil East Fund Management (EFM), vtedy ako dcérsku spoločnosť firmy GiroCredit. Pôvodne manažoval akciové fondy a fondy obchodovateľných cenných papierov. Neskôr sa koncentroval na management venture capital investícií a private equity projektov. Paralelne s jeho činnosťou v EFM, pôsobil ako výkonný riaditeľ slovenského privatizačného fondu Istroinvest, ako aj riaditeľ výskumného oddelenia, a fund advisor rakúskej Investment Bank Austria. Roland svoju kariéru zahájil v GiroCredit, kde napokon pôsobil ako jeden z riaditeľov oddelenia equity a derivative sales. Diplom z ekonómie obdržal po úspešnom ukončení štúdia na Viedenskej univerzite.
Kontakt: haas@hkkpartners.com


Juraj Koman je Managing Partner HKK. Juraj vstúpil do tímu EFM, kde bol spolu s Rolandom zodpovedný za manažment Slovenského postprivatizačného fondu (Slovak Post Privatization Fund) a investícií HKK. Predtým pôsobil ako CFO v spoločnosti Globtel, ktorá je vedúcim mobilným operátorom na Slovensku (neskôr premenovaná na Orange Slovensko), kde výrazne prispel k rastu a zvýšeniu profitability spoločnosti. V predchádzajúcej pozícii pracoval pre mediálnu skupinu Bonton, kde bol zodpovedný za fúzie a akvizície v strednej Európe (pôsobisko v Prahe).
Juraj absolvoval štúdium ekonómie a manažmentu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a titulom MBA úspešne ukončil štúdium na University of Pittsburgh. Profesionálnu kariéru odštartoval ako lektor financií na Graduate School of Business v Prahe.
Kontakt: koman@eastfund.sk

 

Send E-Mail Home
   
   
Roland Haas Juraj Koman