Company History
 
Investment Strategy  
Principals
Investments Contact UsHome

1994 - Založenie East Fund Management (EFM) ako dcérskej spoločnosti GiroCredit, vedúcej rakúskej banky. Úlohou EFM je manažment kótovaných a nekótovaných investícií v strednej a východnej Európe.

1996
- Alliance Capital kupuje 51% akcií EFM.

1996 to 1999 – EFM zakladá samostatne alebo v spolupráci s inými fondmi rôzne fondy, ako napríklad ILAB24, Czech Direct Equity Fund, Romanian Investment Fund, EBAI.

1996 to 2000 - EFM zakladá rôzne zahraničné a lokálne fondy, ktoré investujú do kapitálových a fixed income fondov. Zároveň získava poradenské mandáty pre strednú Európu.

1996 to 2000
– EFM otvára kancelárie v Rumunsku, Českej republike a pobaltských štátoch.

2000 – EFM vyhráva tender na manažovanie Slovenského postprivatizačného fondu (Slovak Post Privatization Fund) sponzorovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a otvára pobočku na Slovensku.

2001
- Dave Williams (bývalý CEO a predseda predstavenstva Alliance Capital) spolu so senior manažmentom kupuje EFM. Spoločnosť predáva svoje kótované aktíva rovnako ako fixed income obchod a koncentruje sa na private equity.

2002
- Senior manažment kupuje 100% EFM a jej holdingovej spoločnosti a premenúva skupinu na HKK Partners.

2009 – HKK launches a new Private Equity  Fund, SIP Investment Partners LP, with a first closing in November 2009. The target size of the Fund is 50 mn € and the Fund is open for additional subscription until November 2011.
HKK zakladá nový venture capital fond, SIP Investment Partners LP, prvý closing nasleduje v novembrii 2009.Cieľová veľlpsť fondu je 50 miliónov EUR a Fond je otvorený pre nových investorov do Novembra 2011.

 

Send E-Mail Home